سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

پشم چینی گوسفندان

 

همانطور که در مقالات قبلی سایت گفتیم، پرورش گوسفند بسیار سودآور بوده و بهره وری بالایی دارد، به این دلیل که از طرق مختلفی از جمله: شیر و محصولات لبنی، پشم و گوشت آنها میتوان به درآمد بالایی دست یافت.

یکی از روش های کسب درآمد از پرورش گوسفندان از طریق فروش پوست و پشم آنها است، اما سودآوری بیشتر در این زمینه باید با نکات اینکار آشنایی داشته باشید و بدانید در چه روزها وچه زمانی اقدام به چیدن پشم دام ها نمایید.

بهترین زمان برای پشم چینی گوسفندان

بهترین زمان ممکن برای چیدن پشم گوسفندان در اولیل بهار است به این دلیل که هم هوا رو به گرم شدن میرود و هم در این زمان پشم گوسفندان به بیشترین میزان خود رسیده است.

 خرید گوسفند زنده در تهران