سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کاربردهای ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه به نوعی ورق فلزی گفته میشود که روی آن را با استفاده از فلز روی پوشانده اند یا به عبارت دیگر آن را گالوانیزه کرده اند، مزیت این کار این است که این ورق ها از زنگ زدن محفوظ می‌مانند.

به این دلیل که آهن تنها در حضور اکسیژن و آب واکنش نشان میدهد و دچار زنگ زدگی میشود، در صورتی که اکسیژن و آب به سطح جسم آهنی نرسد عمل زنگ زدن هم انجام نخواهد شد. به همین دلیل گالوانیزه کردن آهن با استفاده از این روش باعث حفاظت از آن در برابر خوردگی و زنگ زدگی خواهد شد.

عمل گالوانیزاسیون با استفاده از ذوب کردن فلز روی صورت میگیرد، هر قدر ضخامت این فلز بر روی آهن بیشتر باشد مقاومت ورق افزایش خواهد یافت. به همین دلیل این فلز به یکی از بهترین گزینه های برای مناطق مرطوب و اسیدی محسوب میشود.

ورق گالوانیزه در چند نوع تولید میشود؟

به طور کلی ورق های گالوانیره در دو نوع رول فرم و فابریک تولید میشوند و قیمت ورق گالوانیزه در انواع مختلف محصول متفاوت است. خصوصیات هر یک از انواع ورق ها به شرح زیر است.